Banquet story

경남가정어린이집연합회 제 19차 정기총회

이벤트 기간  ~ 

MBC CONVENTION BANQUET STORY

경남가정어린이집연합회 제 19차 정기총회

KakaoTalk_20221216_192627739_02.jpg

 

KakaoTalk_20221216_192627739_03.jpg

 

KakaoTalk_20221216_192627739_04.jpg

 

KakaoTalk_20221216_192627739_05.jpg

 

KakaoTalk_20221216_192627739_06.jpg

 

KakaoTalk_20221216_192627739_07.jpg

 

KakaoTalk_20221216_192627739.jpg

 

행사명 : 경남가정어린이집연합회 제19차 정기총회 및 보육인대회

날짜 : 2022년 12월 16일